AVÍS LEGAL

Benvingut a la pàgina web de LA CABANA D'ALCOVER

A continuació li exposem les condicions d'ús d'aquesta pàgina web. La navegació per aquesta pàgina web li atorga el rol d'usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

 

1- IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que lacabanadalcover.com és un domini de l'empresa LA CABANA D'ALCOVER SL amb domicili social al C / Pompeu Fabra, 12 1r 2a 25740 Ponts (Lleida)

La societat es denomina LA CABANA D'ALCOVER S.L amb CIF: B-25587189 Inscrita en el Registre Mercantil de Lleida. Volum 952, Foli 109. Full L-18596, inscripció 1ª

 

2- NORMES D'UTILITZACIÓ

L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d'aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

 

3- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines del WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets d' propietat intel·lectual o industrial, dels quals LA CABANA d'ALCOVER o les empreses del seu grup són titulars o llicenciaries legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l'autorització prèvia i expressa.

 

4- RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d'oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De tota manera, l'informem que no podem garantir l'accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

LA CABANA D'ALCOVER no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

LA CABANA D'ALCOVER no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions

Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació.

Ús indegut o inadequat del lloc web.

Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.

EL usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquest lloc WEB, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l'usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", ... o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega desenraonada sobre el funcionament del lloc web.

 

5 - POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

En la navegació per la nostra WEB és possible que es recopilin de vostè certes dades de caràcter personal, necessaris per a la prestació dels serveis sol·licitats.

En concret vostè. Ens pot proporcionar informació en els següents apartats:

- Contacte. Dades de contacte per poder respondre a qualsevol pregunta que vostè. Ens faci.

 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades subministrades per vostè. En algun dels apartats anteriors, quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, titularitat de LA CABANA d'ALCOVER amb la finalitat de prestar els serveis que ens sol·licita.

La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat de LA CABANA D'ALCOVER, qui assumeix les mesures d'àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15 / 1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i resta de legislació aplicable.

Vostè. Ens autoritza a enviar-li ofertes de productes i serveis que poguéssim considerar del seu interès, sempre relacionades amb la nostra activitat, excepte en el cas en què vostè. Ens manifesti el contrari mitjançant comunicació escrita dirigida a LA CABANA D'ALCOVER, C / Pompeu Fabra, 12 1r 2a 25740 Ponts (Lleida) o bé enviant un correu electrònic a info@lacabanadalcover.com

En qualsevol moment vostè. Pot exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita dirigida LA CABANA D'ALCOVER, C / Pompeu Fabra, 12 1r 2a 25740 Ponts (Lleida)

 

També pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@lacabanadalcover.com

Preguem ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l'acceptació d'aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.

6- LEGISLACIÓ

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.